Xem SỐ 25 (2023)

SỐ 25 (2023)

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Đã Xuất bản: 24.09.2023

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 • Cải tiến cách thức dạy học ở đại học theo tiếp cận hệ sinh thái giáo dục số
  Huỳnh Trọng Cang
  1-8

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.496
 • Những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ Ngân hàng số của sinh viên khối ngành kinh tế
  Nguyễn Thị Tuyết Nga, Huỳnh Mỹ Tiên
  9-16

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.497
 • Chuyển đổi số thúc đẩy giáo dục thông minh và đại học thông minh
  Nguyễn Đỗ Bích Nga, Huỳnh Mỹ Tiên, Đinh Thị Thu Hân, Lê Văn Cúp
  17-26

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.498
 • Vai trò của các thích ứng kỹ thuật số đối với phương pháp dạy và học chuyển đổi
  Trương Hồng Chuyên
  27-36

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.499
 • Thúc đẩy chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam
  Lê Thị Hải Đường, Phan Lê Ngọc Châu
  37-44

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.500
 • Ứng dụng phương pháp ra quyết định đa tiêu chí kết hợp bộ tiêu chí ICT đánh giá bài giảng điện tử trong chương trình đại học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
  Trương Thành Tâm
  45-54

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.501
 • Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên mầm non trong xu hướng chuyển đổi số: Nghiên cứu ở một số trường mầm non tỉnh Thanh Hóa
  Hồ Sỹ Hùng
  55-62

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.502
 • Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo giáo viên tiểu học thời kì chuyển đổi số
  Đoàn Thị Ngân, Lê Ngọc Tường Khanh
  63-70

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.503
 • Chuyển đổi số trong hoạt động lữ hành
  Nguyễn Trọng Nghĩa
  71-78

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.504
 • Xu hướng thay đổi của truyền thông đô thị trong thời kỳ chuyển đổi số
  Vương Quốc Trung
  79-86

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.505
 • Bắt nạt trực tuyến của sinh viên: Phân tích từ cách tiếp cận tâm lý học
  Lê Thị Ngọc Thương
  87-94

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.506
 • Sử dụng chat GPT làm công cụ hỗ trợ trong việc dạy và học ngành truyền thông
  Nguyễn Thị Phước
  95-100

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.507
 • Sự phát triển và những yêu cầu về năng lực trong hoạt động truyền thông
  Nguyễn Ngọc Hạnh My
  101-106

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.508
 • Hiệu quả dạy và học trực tuyến một số môn học đặc thù ở bậc đại học
  Nguyễn Thu Hiền
  107-114

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.509
 • Giải pháp tích cực hóa hành vi học tập cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học
  Phạm Thị Bích Hà
  115-122

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.510
 • Phát triển văn hóa số cho sinh viên trong xu thế chuyển đổi số tại Việt Nam
  Trần Nguyên Hào
  123-130

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.511
 • Năng lực đọc trên nền tảng kỹ thuật số của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số
  Vũ Thị Thanh Hồng
  131-138

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.512
 • Nâng cao năng lực của giảng viên đại học thời chuyển đổi số
  Phan Thị Mai Trâm, Tiêu Bích San
  139-146

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.513
 • Ứng dụng thực tế ảo trong giáo dục
  Nguyễn An Phú, Vũ Trực Phức
  147-152

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.514
 • Pháp luật về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam hiện nay
  Phạm Hải Sơn
  153-162

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.515
 • Phân tích và dự báo sự phát triển của giáo dục khai phóng ở Việt Nam bằng DEA và mô hình dự báo Grey
  Trần Kim Phong
  163-170

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.516
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến hiểu biết và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân của sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thời kỳ chuyển đổi số
  Lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Đỗ Bích Nga, Nguyễn Thị Thanh Nhung, Nguyễn Thạnh Phú, Trần Nguyễn Hiền Như, Phạm Hoàng Lộc
  171-180

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.517
 • Công nghệ ứng dụng trong xây dựng và triển khai nội dung giáo dục, đào tạo trực tuyến và trực tiếp
  Nguyễn Ngô Trường An, Lê Huỳnh Hoài Bão
  181-188

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.518
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên tộc người thiểu số tại Đắk Lắk
  Trần Thị Hoan, Võ Tấn Phong
  189-198

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.519