Quay trở lại Chi tiết Bài báo Sự phát triển và những yêu cầu về năng lực trong hoạt động truyền thông Tải xuống Tải xuống PDF