Dành cho phản biện

Với tư cách là người phản biện bài báo cho Tạp chí HIUJS, bạn sẽ nhận được một email yêu cầu đánh giá qua email hoặc bằng cách kiểm tra trang tổng quan của mình:

Từ danh sách các bài được phân công, tìm tiêu đề để nhấp vào nút "Xem" để đi tới liên kết phản biện tương ứng.
Lưu ý rằng các thông tin tác giả của bài báo sẽ không xuất hiện ở đây nếu chế độ phản biện Kín hai chiều được chọn.

Việc chọn liên kết Xem sẽ đưa người phản biện đến bước đánh giá đầu tiên trong hồ sơ bài báo được mời phản biện, bước này bị hạn chế hơn nhiều so với chế độ Xem của Biên tập viên và không chứa thông tin về tác giả.

Quá trình phản biện gồm 4 bước

Bước đầu tiên này bao gồm các phần sau:

Yêu cầu đánh giá: cung cấp một số văn bản mời phản biện.

Tiêu đề bài viết: cung cấp tiêu đề bài gửi của tác giả.

Tóm tắt: cung cấp văn bản tóm tắt bài viết.

Tiếp tục cuộn xuống dưới,  người phản biện sẽ tìm thấy các thông tin bổ sung:
- Lịch đánh giá:
+ Yêu cầu của biên tập viên
+ Thời hạn phản hồi: đồng ý/từ chối phản biện.
+ Thời hạn trả kết quả phản biện
Trường hợp đồng ý phản biện, xin mời phản biện chuyên gia nhấp vào hộp kiểm (1)
"Có, tôi đồng ý thu thập và lưu trữ dữ liệu của mình theo tuyên bố về quyền riêng tư ."
sau đó nhấp vào " " (2)

Nếu chọn Từ chối đánh giá, người phản biện sẽ bị loại khỏi quá trình phản biện cho bài báo này. Trường hợp chấp nhận đánh giá, người phản biện sẽ chuyển sang bước 2 của quá trình phản biện, ở đây người phản biện có thể đọc các hướng dẫn phản biện được cung cấp bởi HIUJS.

Nhấn vào  Tiếp tục đến bước #3. Từ đây, phản biện chuyên gia có thể tải xuống tập tin văn bản bài viết cần phản biện và có thể nhập các bình luận về bài viết để gửi tác giả và biên tập viên.

Sau khi đã đọc bài báo và thêm nhận xét của mình,  xin mời quý phản biện chuyên gia  cuộn xuống cuối trang để có thể tải lên bản sao đã được đánh dấu của tệp đánh giá (hãy nhớ loại bỏ mọi thông tin nhận dạng cá nhân khỏi tệp trước khi tải lên).

 

Lưu ý trong quá trình gửi khuyến nghị cho tòa soạn (3), từ menu xổ xuống, phản biện chuyên gia có thể chọn

Chấp nhận đăng: it is ready to go to Copyediting as is.

Yêu cầu sửa chữa: những yêu cầu thay đổi nhỏ có thể được biên tập viên xem xét và chấp nhận sau khi tác giả chỉnh sửa.

Gửi lại để phản biện (vòng tiếp theo): bao gồm những yêu cầu thay đổi lớn và cần gửi lại sau khi sửa chữa để phản biện xem xét và khuyến nghị.

Gửi lại ở tạp chí khác: bài viết có thể không phù hợp với trọng tâm và phạm vi của tạp chí.

Từ chối bài gửi: nó có quá nhiều điểm yếu nên không thể chấp nhận đăng.

Xem bình luận: nếu có một ý kiến nào khác (không trùng với những trường hợp trên) thì phản biện chuyên gia có thể để lại bình luận sau đây giúp tòa soạn.

Cuối cùng, phản biện chuyên gia có thể nhấn vào nút Gửi đánh giá để hoàn tất quá trình phản biện.

Tiếp theo, phản biện chuyên gia có thể thêm thảo luận để báo cho Biên tập viên.

Xin chân thành cảm ơn!