HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS Thái Bá Cần
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

GS.TS.BS Phạm Văn Lình
Khoa Y, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PGS.TS Lê Khắc Cường
Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

PGS.TS.BS Lâm Hoài Phương
Khoa Răng - Hàm - Mặt, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt
Khoa Kinh tế - Quản trị, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS.BS. Nguyễn Minh Phương
Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

PGS.TS.DS Nguyễn Thị Ngọc Vân
Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

PGS.TS.DS Nguyễn Thắng
Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

PGS.TS. Đinh Thanh Huề
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

PGS.TS. Trần Đỗ Hùng
Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

PGS.TS Trần Anh Vũ
Hội Dược học Tp. Hồ Chí Minh

PGS.TS Nguyễn Văn Huệ
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Ngôn ngữ Tân Khai

PGS.TS. Lê Hoàng Thái
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

PGS.TS Nguyễn Đức Vượng
Trường Đại học Quảng Bình

PGS.TS Võ Trí Hảo
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

PGS.TS Phước Minh Hiệp
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

PGS.TS. BS Lê Đức Lánh
Trưởng Khoa Răng - Hàm - Mặt, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

PGS.TS Hà Thị Anh
Trưởng Khoa Xét nghiệm Y học, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thủy
Trưởng Khoa Dược, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

PGS.TS Đỗ Văn Nhơn
Trưởng Khoa Công nghệ - Kỹ thuật, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

PGS.TS Trần Thuỷ Vịnh
Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

PGS.TS Nguyễn Phương Dung
Viện Đào tạo Sau đại học – Đào tạo liên tục, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

PGS.TS Phạm Thị Mai
Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện STO Phương Đông

TS.BS Trần Thành Vinh
Trưởng khoa Xét nghiệm Sinh - Hóa, Bệnh Viện Chợ Rẫy

TS.BSCKII. Phạm Văn Dũng
Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

TS. Đỗ Trọng Ánh
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tp.HCM

TS. Đỗ Chiếm Tài (Thư ký)
Trưởng phòng Phòng QLKH- TCKH, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

 

BAN BIÊN TẬP

PGS.TS Lê Khắc Cường (Trưởng ban)
Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

TS. Đỗ Chiếm Tài (Phó trưởng ban)
Phòng QLKH- TCKH, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

PGS.TS Trần Thuỷ Vịnh
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Khoa Dược, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

PGS.TS.DS Nguyễn Thị Ngọc Vân
Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

PGS.TS.DS Nguyễn Thắng
Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

PGS.TS. Đinh Thanh Huề
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

PGS.TS Nguyễn Văn Huệ
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Ngôn ngữ Tân Khai

PGS.TS. Lê Hoàng Thái
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

PGS.TS Phạm Thị Mai
Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện STO Phương Đông

TS.BS Trần Thành Vinh
Trưởng khoa Xét nghiệm Sinh - Hóa, Bệnh Viện Chợ Rẫy

TS. Đỗ Xuân Biên
Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

ThS. Huỳnh Thị Kim Tuyết (Thư ký)
Trưởng Bộ phận TCKH, Phòng QLKH-TCKH, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

 

THƯ KÝ TÒA SOẠN

TS. Đỗ Chiếm Tài

ThS. Huỳnh Thị Kim Tuyết

 

CÁN BỘ KỸ THUẬT

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

CN. Trương Hoàng Giỏi