Thư ngỏ mời viết bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

16.08.2023

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng kính gửi đến Quý Thầy/Cô lời chúc sức khỏe và cảm ơn Quý Thầy/Cô trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Tạp chí Khoa học của Nhà trường.

Căn cứ vào giấy phép xuất bản số 429/GP-BTTTT ngày 23/08/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ số ISSN: 2615 - 9686 được cấp bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đăng tải những công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực: Khoa học Sức khỏe, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Kinh tế và Quản lý, … bằng tiếng Việt và tiếng Anh chưa từng được công bố trên các ấn phẩm khác. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là Tạp chí có trong danh mục được tính điểm của HĐGSNN lĩnh vực Kinh tế và Dược với mức điểm là 0.25.

Trong năm học 2023-2024, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng dự kiến sẽ xuất bản 8 số (6 số tiếng Việt và 2 số tiếng Anh):

+ Số tiếng Việt xuất bản các tháng: 01, 03, 05. 07, 09, 11

+ Số tiếng Anh xuất bản các tháng: 06 và 12

Thời gian nhận bài thường xuyên và liên tục trong năm. Thể lệ bài viết được quy định và đăng tải trên website: https://tapchikhoahochongbang.vn

Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô trong và ngoài Trường tiếp tục tham gia viết và đóng góp bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học của Nhà trường.

Thông tin liên hệ:

Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Email: hiujournal@tapchikhoahochongbang.vn

Website: https://tapchikhoahochongbang.vn

Trân trọng./.