Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thúc đẩy chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF