Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vai trò của các thích ứng kỹ thuật số đối với phương pháp dạy và học chuyển đổi Tải xuống Tải xuống PDF