Liên hệ

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 7308 3456 – Ext: 3617
Email: hiujournal@tapchikhoahochongbang.vn
Website: https://tapchikhoahochongbang.vn/

Liên lạc chính

TÒA SOẠN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
Điện thoại (028) 7308 3456 - Ext: 3617

Liên hệ hỗ trợ

TÒA SOẠN TẠP CHÍ KHOA HỌC
Điện thoại (028) 7308 3456 - Ext: 3617