Bài viết được đọc nhiều nhất

Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tên tiếng Anh: Hong Bang International University Journal of Science - HIUJS) được xuất bản bởi Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng theo giấy phép xuất bản báo chí in số 429/GP-BTTTT ngày 23/08/2022. Đồng thời, Tạp chí cũng được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý cấp mã chuẩn quốc tế ISSN 2615-9686.
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là Tạp chí có trong danh mục được tính điểm của HĐGSNN:
1. Lĩnh vực Kinh tế:  0.25 điểm
2. Lĩnh vực Dược:      0.25 điểm

Tạp chí xuất bản định kỳ các ấn phẩm khoa học dưới mô hình truy cập mở hoàn toàn (Fully Open-Acesss) với tần suất 08 số/năm. Trong đó, các số tiếng Việt sẽ được xuất bản vào tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11. Các số tiếng Anh được xuất bản vào tháng 6 và tháng 12.

HIUJS xuất bản các bài báo tổng quan (Literature review), nghiên cứu (Original research), thông tin (Communication) ở các lĩnh vực:

- Khoa học Sức khỏe

- Khoa học Kinh tế và Quản lý

- Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

DOI prefix: 10.59294

Công cụ kiểm tra trùng lặp: Ithenticate

Quy trình phản biện

Các bản thảo nào thuộc phạm vi xuất bản và đáp ứng được các yêu cầu của thể lệ viết bài sẽ được đánh giá thông qua quy trình phản biện kín hai chiều (double blinded peer-review) bởi ít nhất 02 (hai) chuyên gia độc lập trong lĩnh vực tương ứng. Thành viên ban biên tập phụ trách sẽ đưa ra quyết định trước khi Tổng biên tập ra kết luận cuối cùng.

Đạo đức nghiên cứu

Việc xuất bản một bài báo trên một tạp chí được phản biện là một nền tảng thiết yếu trong việc phát triển một mạng lưới kiến thức rộng lớn. Nó phản ánh trực tiếp chất lượng công việc của các tác giả và các cơ sở hỗ trợ họ. Các bài báo được đều được phản biện đánh giá theo quy trình chặt chẽ và khoa học. Do đó, điều quan trọng là phải thống nhất và đảm bảo các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức cho tất cả các bên liên quan đến hoạt động xuất bản: tác giả, người biên tập tạp chí, người bình duyệt, nhà xuất bản và cộng đồng của các tạp chí do xã hội sở hữu hoặc tài trợ.

Cam kết bảo mật

Các thông tin mà người dùng nhập vào các biểu mẫu trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của HIUJS chỉ được sử dụng vào các mục đích thuộc phạm vi xuất bản của tạp chí và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Chỉ mục: Google Scholar, Vietnam Citation Gateway.

Số hiện tại

VOLUME 6 (2024)
					Xem VOLUME 6 (2024)

VOLUME 6 (2024)

SỐ TIẾNG ANH

Đã xuất bản: 24.06.2024

HEALTH SCIENCES

 • Drug-drug interactions between tyrosine kinase inhibitors and concomitance medications: Drug safety in cancer treatment
  Trịnh Hồ Nam, Lê Văn Thanh, Nguyễn Thị Thu Hương, Thái Thị Mỹ Tiên, Trần Thị Ngọc Hân, Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Thị Kim Anh
  1-8

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.VOL.6.2024.623
 • The relationship between polysubstance abuse and myocardial histopathological lesions
  Đỗ Thị Thương Thương
  9-18

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.VOL.6.2024.624
 • Enhancing COVID-19 (COVID-19/SARI/SVP) pandemic preparedness: Assessment of testing and treatment capacity of the health facilities in Can Tho City, Vietnam in 2023
  Hồ Thị Thiên Ngân, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Đặng Văn Chinh, Nguyễn Quang Huy, Huỳnh Minh Trực, Trần Trường Chinh, Nguyễn Nhân Nghĩa, Hoàng Quốc Cường, Phạm Phú Trường Giang
  19-26

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.VOL.6.2024.625
 • Evaluation of in silico anticancer activity of bioactive compounds of black ginger as VEGFR2 inhibitors
  Trần Trung Trĩnh, Lê Thị Tường Vi, Võ Thị Bích Ngọc, Lý Hồng Hương Hạ, Phạm Cảnh Em
  27-36

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.VOL.6.2024.626
 • Evaluation of in silico antidiabetic activity of phytocompounds of wild bitter gourd on DPP4 target
  Nguyễn Lý Đoan Trang, Lương Thị Thương, Nguyễn Thuỳ Đan Ly, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Huỳnh Mỹ Trinh, Phạm Cảnh Em
  37-44

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.VOL.6.2024.627
 • Morphology, micromorphology and physicochemical properties of Annona squamosa L. (Annonaceae) leaves from Vietnam
  Đỗ Thị Anh Thư, Trần Anh Vũ, Dương Nguyễn Xuân Lâm, Hồ Thị Thạch Thúy, Võ Hiển Vinh, Lý Hồng Hương Hạ
  45-50

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.VOL.6.2024.628
 • Antinociceptive and anti-hyperuricemic effects of ethanolic extract from Homalomena pierreana Engl., Araceae
  Nguyễn Thị Thu Hương, Bùi Thị Quế Chi, Cao Đình Khôi, Nguyễn Mai Linh, Trần Hoàng Khả Hân
  51-58

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.VOL.6.2024.629
 • Oral health in elderly: Assessment and current research status in Vietnam
  Phạm Nguyên Quân
  59-64

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.VOL.6.2024.630

ENGINEERING AND TECHNOLOGY SCIENCES

 • Designing a knowledge assessment system for the Data structures and Algorithms course
  Hoàng Ngọc Long, Mai Trung Thành, Đỗ Văn Nhơn
  65-74

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.VOL.6.2024.631
 • A new approach for data clustering based on granular computing
  Trương Quốc Hùng, Nguyễn Huy Liêm, Vũ Minh Hoàng, Trần Thị Hải Anh, Nguyễn Thị Lan
  75-82

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.VOL.6.2024.632
 • Utilizing multimedia technology to create educational tools for teaching national defense and security
  Trương Quốc Hùng, Vũ Minh Hoàng, Trần Thị Hải Anh, Lương Phan Quang, Nguyễn Thị Lan
  83-90

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.VOL.6.2024.633

ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES

Xem Tất cả Các số