Xem SỐ 21 (2023)

SỐ 21 (2023)

Đã xuất bản: 24.01.2023

KHOA HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 • Nhận diện cổ mẫu trong thơ Xuân Quỳnh
  Phạm Khánh Duy
  99-108

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.21.2023.26
 • Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar trong đời sống văn hóa của cư dân tỉnh Khánh Hòa
  Huỳnh Đức Thiện
  109-116

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.21.2023.34
 • Mô tả phương pháp học tập và một số yếu tố liên quan đến kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu
  Phạm Thị Nhã Trúc, Ngô Kiều LoI, Nguyễn Thị Lan Phương
  117-126

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.21.2023.5
 • Một số ẩn dụ bản thể và ẩn dụ định hướng ý niệm phụ nữ trong tiếng Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận
  Lương Ngọc Khánh Phương
  127-134

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.21.2023.45
 • Thành ngữ và tục ngữ trong sách giáo khoa lớp 4 ở Việt Nam và Mỹ
  Huỳnh Công Minh Hùng
  135-140

  DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.21.2023.46

KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ