Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại phòng khám tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định nửa đầu năm 2023

Các tác giả

  • Lâm Hữu Duy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Phạm Hồng Thắm Bệnh viện Nhân dân Gia Định
  • Nguyễn Thị Thu Thủy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.29.2024.610

Từ khóa:

tăng huyết áp, sử dụng thuốc, ngoại trú, Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Tóm tắt

Mở đầu: Tăng huyết áp là một trong những bệnh thăm khám chủ yếu trong điều trị ngoại trú tại các bệnh viện đa khoa. Việc kê đơn thuốc hợp lý giúp người bệnh kiểm soát tốt huyết áp, các bệnh liên quan và giảm tình trạng nhập viện. Mục tiêu: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại phòng khám Tim Mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định nửa đầu năm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang hồi cứu dữ liệu dựa trên đơn thuốc ngoại trú được kê đơn từ tháng 01/2023 đến tháng 06/2023 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Kết quả: Kết quả khảo sát 433 đơn thuốc điều trị tăng huyết áp cho thấy 60.5% người bệnh có độ tuổi từ 61 đến 80. Tỷ lệ nam:nữ là 1:3.39; 94.4% mắc ít nhất một loại bệnh kèm theo với 53.3% rối loạn lipid máu và 63.7% các bệnh lý tim mạch khác. Số lượng thuốc trên một đơn thuốc điều trị thường là 3 - 4 thuốc (43.3%). Có hơn 6 nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp được dùng, với chẹn beta dùng nhiều nhất với 72.7% đơn thuốc được kê đơn. Phác đồ điều trị tăng huyết áp phối hợp 2 và 3 thuốc là phổ biến là 39.7% và 33.4%. Có 9 loại cặp tương tác mức độ nặng/nghiêm trọng giữa thuốc trong quá trình điều trị tăng huyết áp cặp có tỷ lệ cao nhất từ cả 2 phần mềm tra cứu Medscape.com và Drugs.com là clopidogrel – esomeprazole với 61.9%. Kết luận: Nhóm thuốc dùng nhiều nhất ở các phác đồ điều trị là nhóm chẹn beta. Từ đó đánh giá đầy đủ hơn về hiệu quả và an toàn của nhóm thuốc chẹn beta trong điều trị THA.

Abstract

Background: Hypertension is one of the most common chronic diseases seen in outpatient settings at general hospitals. Appropriate outpatient medication prescription can significantly help patients control their blood pressure, associated diseases and reduce hospitalization. This study was conducted to analyze the prescription regimens and drug usage rates in the outpatient treatment of hypertension. Objective: To evaluate the utilization of antihypertensive drugs prescribed to patients at the cardiology clinic of Gia Dinh People Hospital during the first half of 2023. Subjects and methods: A cross-sectional retrospective data analysis was conducted based on outpatient prescriptions issued from January to June 2023 at Gia Dinh People Hospital. Results: The survey of 433 hypertension medical records showed that 60.5% of patients were aged 61 to 80. The male-to-female ratio was 1:3.39; 94.4% of patients had at least one comorbidity, with 53.3% having dyslipidemia and 63.7% having other cardiovascular diseases. The predominant number of medications per prescription for hypertension treatment was 3-4, constituting 43.3%. A utilization of more than 6 groups of hypertension medications was observed, with beta-blockers being the most frequently prescribed at 72.7%; notably, combination hypertension treatment regimens involving 2 and 3 medications emerged as the two most common, constituting 39.7% and 33.4, respectively. There are 9 types of severe/severe interactions between antihypertensive drugs. The pair with the highest occurrence rate recorded by both Medscape and Drugs.com search software is clopidogrel - esomeprazole with 61.9%. Conclusion: Given that beta-blockers were identified as the most frequently employed class of medications in hypertension treatment regimens, to comprehensively assess the efficacy and safety of beta-blockers in the treatment of this medical condition.

Tài liệu tham khảo

[1] R. S. Katete, "Hypertension: Unmasking the Silent Epidemic in Developing Countries," Biomedical Sciences, 9(4), 84-96, 2023.

[2] Bộ Y tế, "Cần quan tâm hơn về hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại tuyến y tế cơ sở," 2022. https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/TW6LTp1ZtwaN/content/can-quan-tam-hon-ve-hoat-ong-quan-ly-benh-khong-lay-nhiem-va-roi-loan-suc-khoe-tam-than-tai-tuyen-y-te-co-so

[3] T. S. Anderson et al., "Intensification of older adults' outpatient blood pressure treatment at hospital discharge: national retrospective cohort study," BMJ, vol. 362, 2018.

DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.k3503

[4] A. Mannan et al., "Association between comorbidity and health-related quality of life in a hypertensive population: a hospital-based study in Bangladesh," BMC Public Health, vol. 22, no. 1, pp. 1-12, 2022.

DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-022-12562-w

[5] H. T. H. Mi và H. T. M. Hạnh, "Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Huế," Tạp chí Y học lâm sàng, số 89, 2023.

[6] T. L. A. Trần, Đ. A. Mai và T. T. H. Lê, "Thực trạng kê đơn thuốc điều trị tăng huyết áp trong điều trị ngoại trú tại BVTW Quân Đội 108 năm 2019," Tạp chí Y học Việt Nam, tập 514, số 2, 2022.

DOI: https://doi.org/10.51298/vmj.v514i2.2646

[7] N. P. Hưng, N. D. Khiêm, P. T. Vân và N.T. H. Yến, "Phân tích chi phí điều trị tăng huyết áp ngoại trú có bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang năm 2022," Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, số 26, 1-8, 2023.

DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.26.2023.520

[8] Hội Tim Mạch học Việt Nam, "Khuyến cáo của phân hội tăng huyết áp-hội tim mạch học việt nam (VSH/VNHA) về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp," 2022. https://drive.google.com/file/d/1idTuZ63RY8SzHahVaCSMKKvdx2YZlM6/view?usp=drive_link

[9] N. T. M. Khoa, Đ. V. Mãi, L. N. Cua và B. T. Hiệp, "Phân tích thực trạng kê đơn và tương tác thuốc tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Tim mạch Thành phố Cần Thơ năm 2019," Tạp chí Y học cộng đồng, tập 62, số 1, 2020.

DOI: https://doi.org/10.52163/yhcd.v62i1.18

Tải xuống

Số lượt xem: 57
Tải xuống: 13

Đã xuất bản

24.05.2024

Cách trích dẫn

[1]
duy lam, P. H. T. Phạm Hồng Thắm, và N. T. T. T. Nguyễn Thị Thu Thủy, “Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại phòng khám tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định nửa đầu năm 2023”, HIUJS, vol 29, tr 79–88, tháng 5 2024.

Số

Chuyên mục

DƯỢC HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả