Thực trạng tuân thủ dùng thuốc ở người bệnh đái tháo đường tuýp 2 ngoại trú tại Bệnh viện Thống nhất năm 2023

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Bích Ngân Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Bùi Hoàng Lan Anh Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Đánh giá Công nghệ Y tế
  • Võ Văn Bảy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Nguyễn Thị Thu Thủy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.29.2024.615

Từ khóa:

tuân thủ sử dụng thuốc đái tháo đường ngoại trú, Morisky-8, yếu tố liên quan

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đánh giá mức độ tuân thủ và các yếu tố liên quan đến sử dụng thuốc ở người bệnh đái tháo đường tuýp 2 ngoại trú tại Bệnh viện Thống Nhất góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giúp người bệnh kiểm soát đường huyết tối ưu và giảm biến chứng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang dựa trên phiếu phỏng vấn người bệnh đái tháo đường tuýp 2 ngoại trú tại Bệnh viện Thống Nhất giai đoạn 06-08/2023. Kết quả: Khảo sát mẫu nghiên cứu gồm 277 người bệnh đái tháo đường tuýp 2 ngoại trú với tỷ lệ nam:nữ là 1.02:1; 80.9% trên 60 tuổi; 76.2% có thời gian mắc bệnh trên 5 năm và 97.8% mắc kèm các bệnh lý khác; nghiên cứu ghi nhận phần lớn người bệnh đái tháo đường tuýp 2 tuân thủ điều trị (chiếm 43.6%). 28.2% người bệnh tuân thủ tốt và 28.2% không tuân thủ điều trị. Phân tích các yếu tố liên quan đến tuân thủ các yếu tố có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) so với sự tuân thủ dùng thuốc của người bệnh bao gồm: người bệnh luyện tập thể dục thể thao (p = 0.012), sử dụng chế độ ăn kiêng (p = 0.003) và dùng thuốc lá/rượu bia (p = 0.026). Điều này cho thấy, có sự tương quan giữa các yếu tố liên quan đến lối sống của người bệnh và mức độ tuân thủ điều trị. Kết luận: Mức độ người bệnh đái tháo đường tuýp 2 điều trị ngoại trú không tuân thủ điều trị chiếm tỷ lệ cao và có liên quan tới lối sống của người bệnh. Vì vậy, các biện pháp nhắc nhở và cảnh báo sử dụng thuốc cũng như thay đổi lối sống ở người bệnh cần được thúc đẩy.

Abstract

Background: Assessing the level of compliance and factors related to medication use in outpatients with type 2 diabetes (DM2) at Thong Nhat Hospital contributes to improving treatment effectiveness and helping patients. Optimal blood sugar control and reduced complications. Research subjects and methods: Cross-sectional description based on interview questionnaires for outpatients with diabetes 2 at Thong Nhat Hospital in the period 06-08/2023. Results: The research sample included 277 outpatients with diabetes 2 with a male: female ratio of 1.02:1; 80.9% over 60 years old; 76.2% have a disease duration of over 5 years and 97.8% have other diseases; The study found that the majority of patients with diabetes 2 complied with treatment (accounting for 43.6%). 28.2% of patients complied well and 28.2% did not comply with treatment. Analysis of factors related to compliance factors that have a statistically significant difference (p < 0.05) compared to patient medication compliance include: patients exercising and sports (p = 0.012), diet use (p = 0.003) and tobacco/alcohol use (p = 0.026). Therefore, there is a correlation between factors related to the patient's lifestyle and the level of treatment compliance. Conclusion: The level of non-adherence to treatment in outpatients with type 2 diabetes is high and is related to the patient's lifestyle. Therefore, measures to remind and warn of drug use as well as lifestyle changes in patients need to be promoted.

Tài liệu tham khảo

[1] I. D. Atlas, https://diabetesatlas.org/idfawp/resource-files/2021/07.", 2021.

[2]Bộ Y tế, "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Đái tháo đường tuýp 2." Ban hành kèm theo quyết định số, tập 5481, 2020.

[3] A. I. Vinik and E. Vinik, "Prevention of the complications of diabetes," American Journal of Managed Care, vol. 9, no. 3, pp. S63-S80, 2003.

[4] P. Adhien, L. Dijk, M. Vegter, M. Westein, G. Nijpels, and J. G. Hugtenburg, "Evaluation of a pilot study to influence medication adherence of patients with diabetes mellitus type-2 by the pharmacy," International journal of clinical pharmacy, vol. 35. pp. 1113-1119, 2013.

DOI: https://doi.org/10.1007/s11096-013-9834-4

[5] N. Trương, L. Vy, B. Quỳnh và P. Hiền, "Khảo sát tình hình sử dụng thuốc hạ đường huyết và mức độ tuân thủ sử dụng thuốc trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh," Tạp chí Khoa học sức khỏe ĐHQG - Tp. HCM, tập 3, số 1, tr. 338-345, 2022.

[6] N. H. Phát và T. V. Thành, "Đánh giá sự tuân thủ sử dụng thuốc ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2
tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế," Hội nghị khoa học Dược Bệnh viện Hà Nội mở rộng năm, 2018.

[7] D. C. Thiện, L. T. Điền và N. H. Các, "Nghiên cứu tình hình và sự tuân thủ điều trị trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 từ 45 tuổi trở lên tại huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng năm 2020-2021," Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, tập 43. tr. 68-74, 2021.

[8] O. T. Mỹ, N. K. Cường và P. T. Suôi, "Nghiên cứu tình hình và sự tuân thủ trong sử dụng thuốc điều trị bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu năm 2021-2022," Tạp chí Y học Việt Nam, tập 517, số 2, 2022.

DOI: https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3239

[9] T. N. Q. Nguyễn, T. M. P. Vũ, T. Y. Mai, T. T. H. Nguyễn và T. H. H. Trần, "Thực trạng hoạt động thể lực của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 2020," Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, tập 3, số 5, tr. 183-190, 2020.

DOI: https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.3

[10] T. V. Hải, Đ. T. Hưng, N. T. M. Dung và N. T. K. Thành, "Tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường tuýp 2 đang được quản lý điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tri, Bến Tre và một số yếu tố liên quan năm 2021," Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, tập 45, tr 57-64, 2022.

[11] T. T. Lê, T. H. Lương và Q. T. Hà, "Nghiên cứu thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc và so sánh một số yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ sử dụng thuốc ở người bệnh đái tháo đường tuýp 2 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội," Tạp chí Y học Việt Nam, tập 514, số 2, 2022.

DOI: https://doi.org/10.51298/vmj.v514i2.2641

Tải xuống

Số lượt xem: 76
Tải xuống: 18

Đã xuất bản

24.05.2024

Cách trích dẫn

[1]
N. Nguyễn, B. H. L. A. Bùi Hoàng Lan Anh, V. V. B. Võ Văn Bảy, và N. T. T. T. Nguyễn Thị Thu Thủy, “Thực trạng tuân thủ dùng thuốc ở người bệnh đái tháo đường tuýp 2 ngoại trú tại Bệnh viện Thống nhất năm 2023”, HIUJS, vol 29, tr 127–134, tháng 5 2024.

Số

Chuyên mục

DƯỢC HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả