Đánh giá suy giảm chức năng thị giác do đục thủy tinh thể của bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Cao Thắng

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thu Trang Bệnh Viện Mắt Cao Thắng
  • Huỳnh Thị Phượng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Lê Nhân Tuấn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.29.2024.603

Từ khóa:

đục thủy tinh thể, suy giảm chức năng thị giác, Bệnh viện Mắt Cao Thắng

Tóm tắt

Đục thủy tinh thể tạo nhiều gánh nặng về kinh tế và xã hội. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đục thủy tinh thể đang ảnh hưởng đến 65.2 triệu người và là nguyên nhân gây mất thị lực từ trung bình đến nặng của hơn 80%. Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 340 bệnh nhân đục thủy tinh thể đến khám tại Bệnh viện Mắt Cao Thắng nhằm đánh giá mức độ suy giảm chức năng thị giác do đục thủy tinh thể theo bộ câu hỏi VF-14 và các yếu tố liên quan. Kết quả điểm trung bình mức độ suy giảm chức năng thị giác là 49.3 ± 16.9 điểm. Phân loại mức độ: Không suy giảm: 0.88%; Suy giảm tối thiểu: 0.29%; Suy giảm nhẹ: 2.35%; Suy giảm vừa phải: 79.12%; Suy giảm nghiêm trọng: 15%; Suy giảm rất nghiêm trọng: 2.35%. Ngoài ra, một số yếu tố liên quan đến suy giảm chức năng thị giác gồm: học vấn sau đại học (PR = 1.129, p = 0.015), nhóm nghề nghiệp khác (PR = 1.112, p = 0.021), tình trạng thị lực, nguyên nhân đục thủy tinh thể do chấn thương (PR = 1.050, p = 0.004) và thứ phát (PR = 1.048, p = 0.001), hình thái đục thủy tinh thể: độ chín toàn bộ (PR = 1.050, p = 0.01) và độ chín căng phồng (PR = 1.056, p = 0.001). Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Mắt Cao Thắng cần bổ sung thêm phương pháp đo thị lực thường xuyên cho bệnh nhân, cần khám và tư vấn toàn diện hơn đưa chỉ định phẫu thuật phù hợp đối với người chỉ đục thủy tinh thể một mắt.

Abstract

Cataracts result in many economic and social burdens. The World Health Organization (WHO) estimates that 65.2 million individuals worldwide have cataracts, which are the cause of moderate to severe vision loss in more than 80% of cases. A cross-sectional study was conducted on 340 people with cataracts examined at Cao Thang Eye Hospital to evaluate the level of visual function impairment caused by cataracts according to the VF-14 questionnaire and related factors. The average score for visual function impairment was 49.3 ± 16.9 points. Level classification: No impairment: 0.88%; minimum attenuation: 0.29%; mild impairment: 2.35%; moderate impairment: 79.12%; severe impairment: 15%; very severe decline: 2.35%. In addition, some factors related to visual function decline include postgraduate education (PR = 1.129, p = 0.015), other occupational groups (PR = 1.112, p = 0.021), visual status, force, traumatic (PR = 1.050, p = 0.004), and secondary (PR = 1.048, p = 0.001) cataract causes, cataract morphology: overall maturity (PR = 1.050, p = 0.01), and plump maturity (PR = 1.056, p = 0.001). The Examination Department of Cao Thang Eye Hospital needs to add more regular vision measurement methods for patients and needs a more comprehensive examination and consultation to prescribe appropriate surgery for people with cataracts in only one eye.

Tài liệu tham khảo

[1] Harutyunyan T, Giloyan A, Petrosyan V. “Factors associated with vision-related quality of life among the adult population living in Nagorno Karabagh”, Public Health, vol 153, pp. 137-146, 2017.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.puhe.2017.09.004

[2] Hashemi H, Pakzad R, Yekta A, Aghamirsalim M, et al. “Global and regional prevalence of age-related cataract: a comprehensive systematic review and meta-analysis”, Eye (Lond), vol 34 (8), pp. 1357-1370, 2020.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41433-020-0806-3

[3] Bộ Y tế. “Quyết định số 7328/QĐ-BYT ngày 10/12/2018 ban hành hướng dẫn chuẩn chất lượng về chẩn đoán và điều trị đục thể thủy tinh”, Hà Nội, 2018.

[4] Steinberg EP, Tielsch JM, Schein OD, Javitt JC, et al., “The VF-14. An index of functional impairment in patients with cataract”, Arch Ophthalmol, vol 112 (5), pp. 630-638, 1994.

DOI: https://doi.org/10.1001/archopht.1994.01090170074026

[5] Ngô Thị Xuân Thao, Trần Hải, Lại Văn Hiếu, Ngô Thị Tiên. “Suy giảm hoạt động thị giác và một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thị giác ở BN đục thủy tinh thể được khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, tập 147, số 11, pp. 101-109, 2021.

DOI: https://doi.org/10.52852/tcncyh.v147i11.511

[6] To K.G, Meuleners L, Chen H-Y, Lee A, et al. “Assessing the test–retest repeatability of the Vietnamese version of the National Eye Institute 25-item Visual Function Questionnaire among bilateral cataract patients for a Vietnamese population”, Australasian Journal on Ageing, vol 33 (2), pp. 7-10, 2014.

DOI: https://doi.org/10.1111/ajag.12129

[7] Đỗ Thị Dung, Dương Quỳnh Chi, Phạm Thị Thu Thủy, Nguyễn Đức Thịnh. “Khảo sát hoạt động thị giác của BN glôcôm sử dụng bảng VF-14”, Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, tập 17, số 04, pp. 82-88, 2022.

[8] Lin H, Lin D, Long E, Jiang H, et al. “Patient participation in free cataract surgery: a cross-sectional study of the low-income elderly in urban China”, BMJ open, vol 6 (4), pp. 1-8, 2016.

DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011061

[9] Võ Trần Thanh Trúc. “Mức độ hài lòng về chính sách lương hưu bảo hiểm xã hội và chất lượng cuộc sống người cao tuổi tại Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021”, Khóa luận Tốt nghiệp Cử nhân Y tế Công cộng, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2021.

[10] Nguyễn Thanh Trang, Lê Chí Vinh, Hồ Tất Bằng. “Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Y học Việt Nam, tập 512, số 2, pp. 133-137, 2022.

DOI: https://doi.org/10.51298/vmj.v512i2.2291

[11] Vũ Mạnh Hà. “Nghiên cứu phẫu thuật đục thể thủy tinh bằng hai phương pháp phaco và đường rạch nhỏ tại tỉnh Hà Giang”, Luận án Tiến sĩ, Đại học Y Hà Nội, 2021.

[12] Cai Y, Schrack JA, Wang H, E JY, et al., “Visual Impairment and Objectively Measured Physical Activity in Middle-Aged and Older Adults”, J Gerontol A Biol Sci Med Sci, vol 76 (12), pp. 2194-2203, 2021.

DOI: https://doi.org/10.1093/gerona/glab103

[13] Darge HF, Shibru G, Mulugeta A, Dagnachew YM. “The Prevalence of Visual Acuity Impairment among School Children at Arada Subcity Primary Schools in Addis Ababa, Ethiopia”, Journal of ophthalmology, pp. 1-8, 2017.

DOI: https://doi.org/10.1155/2017/9326108

[14] Thanigasalam T, Reddy SC, Zaki RA. “Factors Associated with Complications and Postoperative Visual Outcomes of Cataract Surgery; a Study of 1,632 Cases”, J Ophthalmic Vis Res, vol 10 (4), pp. 375-384, 2015.

DOI: https://doi.org/10.4103/2008-322X.158892

[15] Charlotte PC Kwok, Jessie OT Kwok, Rachel WK Yan, Kaspar KW Lee, et al.“ Dementia and risk of visual impairment in Chinese older adults”, Scientific reports, vol 12 (1), pp. 1-7, 2022.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-22785-x

Tải xuống

Số lượt xem: 47
Tải xuống: 6

Đã xuất bản

24.05.2024

Cách trích dẫn

[1]
T. Nguyen, H. T. P. Huỳnh Thị Phượng, và L. N. T. Lê Nhân Tuấn, “Đánh giá suy giảm chức năng thị giác do đục thủy tinh thể của bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Cao Thắng”, HIUJS, vol 29, tr 19–28, tháng 5 2024.

Số

Chuyên mục

Y HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả