Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá suy giảm chức năng thị giác do đục thủy tinh thể của bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Cao Thắng Tải xuống Tải xuống PDF