Ứng dụng đồ họa chuyển động cho phương tiện truyền thông xã hội tại Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Minh Trúc Sơn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Lê Văn Thanh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.23.2023.356

Từ khóa:

kỹ thuật số hiện đại, Internet, video đồ họa, đồ họa chuyển động, giáo dục

Tóm tắt

Trong bối cảnh của sự phát triển kỹ thuật số hiện đại ảnh hưởng trên thế giới hiện nay và trong tương lai tại Việt Nam thì lưu lượng truy cập Internet sẽ là lượt xem video. Thông tin cần cập nhật nhanh hơn trong việc họach định chiến lược hoạt động của cá nhân và tổ chức vô cùng cần thiết. Hiệu quả truyền thông vượt trội, đồng thời tìm ra những cách sáng tạo để kết nối, tương tác với khách hàng và không có gì hòan thiện và chất lượng hơn là khi ứng dụng mô hình đồ họa chuyển động. Video đồ họa chuyển động ngắn và đi thẳng vào vấn đề. Nó gói tất cả các thông tin quan trọng chỉ trong một phút. Trong xu thế hội nhập với tính toàn cầu hóa của Việt Nam, điều này cho phép thị trường mục tiêu của bạn dễ dàng hiểu và chia sẻ với các gia đình và bạn bè, những người mà mọi người cảm thấy quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ trong video. Đồ họa chuyển động là một công cụ mạnh mẽ để thu hút sự chú ý của khán giả. Chúng cũng tăng chuyển đổi, nâng cao nhận thức về thương hiệu và giúp người tiêu dùng hiểu tất cả các phương tiện truyền thông xã hội và dịch vụ như: giáo dục, y tế, kinh tế... Tiếp thị trực quan là một cách đã được chứng minh để cải thiện mức độ tương tác, thúc đẩy lưu lượng truy cập và cuối cùng là tăng lợi nhuận. Khi đạt được kết quả tốt, nó có thể giúp bạn xây dựng một thương hiệu gắn kết và được khách hàng mới chú ý. Hiện tại tiếp thị trực quan đang chuyển sang chỉ từ hình ảnh và video. Với sự gia tăng sử dụng thiết bị di động và sự phổ biến của các công cụ truyền thông dễ tiếp cận, các quảng cáo có thể mô phỏng đồ họa chuyển động có thể chia sẻ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Abstract

In the context of modern digital developments affecting the world today and in the future in Vietnam, Internet traffic will be video views. Information that needs to be updated more quickly in planning the operational strategy of individuals and organizations is extremely necessary. Superior communication efficiency, while finding innovative ways to connect and interact with customers, and nothing is more complete and quality than when applying motion graphics models. Motion graphics videos are short and straight to the point. It wraps up all the important information in just one minute. In the trend of integrating with the globalization of Vietnam,this allows your target market to easily understand and share with family and friends who people feel interested in the product or service in the video. Motion graphics are a powerful tool for capturing the attention of the audience. They also increase conversions, increase brand awareness, and help consumers understand all social media and services such as education, health, economics, etc. Visual marketing is a proven way to improve engagement, drive traffic, and ultimately increase profits. When good results are achieved, it can help you build a cohesive brand and get noticed by new customers. Currently visual marketing is shifting to just images and videos. With the rise in mobile use and the proliferation of accessible communication tools, ads that can simulate shareable motion graphics quickly and easily.

Tài liệu tham khảo

[1] Nhà phê bình: Phan Cẩm Thượng, Lược thuật về nền Đồ họa Việt Nam Hiện đại https://lunet-art.vn/2021/01/13/luoc-thuat-ve-nen-do-hoa-viet-nam-hien-dai/

[2] John Whitney (animator) https://en.wiki-pedia.org/wiki/John_Whitney_(animator)

[3] Brightcove: Nền tảng video trực tuyến hàng đầu, Copyright 2022. DK New Media https://vi.martech.zone/brightcove-online-video-platform/

[4] By Quang Nguyen, Movad blog, SME, Uncategorized test, chiến lược xây thương hiệu và quy trình để xây dựng thương hiệu thành công cho sme https://movad.vn/chien-luoc-xay-thuong-hieu-va-quy-trinh-de-xay-dung-thuong-hieu-thanh-cong-cho-sme/

[5] Ian Cross and Peter Beare, Motion Graphic “What is motion Graphics?”, pp10-12, 2014.

[6] Ian Cross and Peter Beare, Motion Graphic “What is the Difference Betweene Motion Graphics and Animation ?”, pp12-14, 2014.

[7] Ian Cross and Peter Beare, Motion Graphic “What is the Difference Betweene Motion Graphics and visual Effects ?”, pp14-16, 2014.

[8] Ian Cross and Peter Beare, Motion Graphic “Text and Type ?”, pp70-73, 2014.

[9] Ian Cross and Peter Beare, Motion Graphic “Design principles”, pp74-77, 2014.

[10] Ian Cross and Peter Beare, Motion Graphic “Media Management”, pp172-173, 2014.

Tải xuống

Số lượt xem: 167
Tải xuống: 104

Đã xuất bản

24.05.2023

Cách trích dẫn

[1]
N. M. T. S. Nguyễn Minh Trúc Sơn và L. V. T. Lê Văn Thanh, “Ứng dụng đồ họa chuyển động cho phương tiện truyền thông xã hội tại Việt Nam”, HIUJS, vol 23, tr 181–188, tháng 5 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ