Kết quả của ERAS trong phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Các tác giả

  • Mai Hoàng Anh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Nguyễn Văn Hai Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Nguyễn Minh Hiệp Bệnh viện Quốc tế Phương Châu
  • Nguyễn Văn Hiên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.29.2024.601

Từ khóa:

ERAS, ung thư đại trực tràng, hồi phục sớm

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Chương trình Chăm sóc hồi phục sớm sau phẫu thuật (ERAS) là một phương pháp đa phương thức, đa chuyên khoa nhằm tối ưu hóa tình trạng bệnh nhân từ đó giảm thiểu tối đa các tác động do phẫu thuật, thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá bước đầu hiệu quả của ERAS trong phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu trên 30 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng được chăm sóc theo ERAS tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ 2022 - 2024. Kết quả: Tuổi trung bình là 6.9 ± 7.7 tuổi. Tỷ lệ Nam/nữ 18/12. Tiền sử phẫu thuật bụng chiếm 10%, bệnh lý nội khoa phối hợp 73.3%. ASA 2 chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 60%. Thời gian phẫu thuật trung bình 228.2 ± 48.7 phút. Lượng máu mất trong mổ trung bình 148.3 ± 59.4 mL. Lượng dịch truyền trong mổ trung bình: 2113.3 ± 459.9 mL. 27/30 trường hợp có đặt dẫn lưu ổ bụng. 30/30 trường hợp áp dụng giảm đau ngoài màng cứng. Thời gian trung tiện lần đầu trung bình là 2.40 ± 0.68 ngày, đại tiện là 3.30 ± 0.84 ngày. Thời gian nằm viện hậu phẫu trung bình là 6.93 ± 0.98 ngày. Biến chứng sau phẫu thuật 6.67% là 2 trường hợp nhiễm trùng vết mổ, không có trường hợp nào xì rò miệng nối và mắc các nhiễm trùng khác. Kết luận: Bước đầu tiến hành ERAS tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã mang lại một số kết quả khả quan, việc áp chương trình một cách rộng rãi là hoàn toàn khả thi.

Abstract

Background:Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) program is a multimodal, multidisciplinary approach that aims to optimize the patient's condition to minimize surgical stress and to promote a quick recovery process. Objectives: To evaluate the outcomes of laparoscopic surgery for colorectal cancer when applying ERAS at Can Tho University of Medicine and Pharmacy Hospital. Subjects and methods: This study included 30 patients who had colorectal cancer with the use of elements of the ERAS protocol in colorectal surgery at Can Tho University of Medicine and Pharmacy Hospital from 2022 to 2024. Results: The average age was 63.9 ± 7.7 years. The male-to-female ratio was 18/12. The rate of abdominal surgical history was 10%, the rate of comorbidity was 73.3%. ASA 2 accounted for the highest proportion with 60%. The average operating time was 228.2 ± 48.7 minutes. The average intraoperative blood loss was 148.3 ± 59.4 ml. The average intraoperative fluid volume was 2113.3 ± 459.9 ml. A total of 27/30 cases had abdominal drainage. In 30/30 cases, epidural analgesia was applied. The average time to first bowel movement was 2.40 ± 0.68 days, defecation was 3.30 ± 0.84 days. The average postoperative length of stay was 6.93 ± 0.98 days. The rate of postoperative complications was 6.67%, including 2 cases of surgical wound infection, no case of anastomosis leakage or other infections. Conclusion: The initial implementation of ERAS at Can Tho University of Medicine and Pharmacy Hospital has brought some encouraging results, and it is feasible to apply the program widely.

Tài liệu tham khảo

[1] ME, J. F., Siegel, R. L., Isabelle Soerjomataram, M. D., & Ahmedin Jemal, D. V. M., Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries, 2024.

[2] C. Y. Kang et al., “Outcomes of laparoscopic colorectal surgery: data from the Nationwide Inpatient Sample 2009,” Am. J. Surg., vol. 204, no. 6, 952-957, 2012.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2012.07.031

[3] R. H. Thiele, Standardization of care: impact of an enhanced recovery protocol on length of stay, complications, and direct costs after colorectal surgery. Journal of the American College of Surgeons, 220(4), 430-443, 2015.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2014.12.042

[4] B. Rocos & L. J. Donaldson. Alcohol skin preparation causes surgical fires. The Annals of The Royal College of Surgeons of England, 94(2), 87-89, 2012.

DOI: https://doi.org/10.1308/003588412X13171221501221

[5] A. Brescia et al., Development of an enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol in laparoscopic colorectal surgery: results of the first 120 consecutive cases from a university hospital. Updates in surgery, 69, 359-365, 2017.

DOI: https://doi.org/10.1007/s13304-017-0432-1

[6] V. N. A. Tuấn, Đánh giá bước đầu hiệu quả của ERAS trong phẫu thuật ung thư đại trực tràng. Bệnh viện Bình dân, 2020 [7] T. J. Huei et al., “Outcome of ERAS in colorectal cancer surgery”, Surgical Chronicles, 27(2), 2022.

[8] H. Han et al., “Effects of the enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol on the postoperative stress state and short‐term complications in elderly patients with colorectal cancer”, Cancer Reports, 7(2), e1979, 2024.

DOI: https://doi.org/10.1002/cnr2.1979

[9] M. V. Đợi, V. T. Hậu, N. V. Hiên, N. V. Tuấn và P. V. Năng, “Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng: Kết quả 8 năm”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 2019.

[10] K. K. Varadhan and D. N. Lobo, “A meta-analysis of randomised controlled trials of intravenous fluid therapy in major elective open abdominal surgery: getting the balance right”, Proceedings of the Nutrition Society, 69(4), 488-498, 2010.

DOI: https://doi.org/10.1017/S0029665110001734

[11] M. Bundgaard‐Nielsen, N. H. Secher, and H. Kehlet, “Liberal' vs 'restrictive' perioperative fluid therapy-a critical assessment of the evidence”, Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 53(7), 843-851, 2009.

DOI: https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.2009.02029.x

[12] L. H. Lưu, N. Q. Duy, N. T. Anh và cộng sự. Kết quả ban đầu áp dụng quy trình phục hồi nhanh sau phẫu thuật cắt đại tràng. Tạp chí y học thành phố Hồ Chí Minh, 22(6), tr.127, 2018.

[13] C. Pedrazzani, C. Conti, G. Mantovani, E. Fernandes and A. Guglielmi, “Laparoscopic colorectal surgery and enhanced recovery after surgery (ERAS) program: experience with 200 cases from a single Italian center”, Medicine, 97(35), e12137, 2018.

DOI: https://doi.org/10.1097/MD.0000000000012137

Tải xuống

Số lượt xem: 59
Tải xuống: 14

Đã xuất bản

24.05.2024

Cách trích dẫn

[1]
M. H. A. Mai Hoàng Anh, N. V. H. Nguyễn Văn Hai, N. M. H. Nguyễn Minh Hiệp, và N. V. H. Nguyễn Văn Hiên, “Kết quả của ERAS trong phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ”, HIUJS, vol 29, tr 1–8, tháng 5 2024.

Số

Chuyên mục

Y HỌC