Thư mời viết bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2023-2024

20.06.2023

Trong năm học 2023-2024, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng dự kiến sẽ xuất bản 8 số (6 số tiếng Việt và 2 số tiếng Anh):

+ Số tiếng Việt xuất bản các tháng: 01, 03, 05. 07, 09, 11

+ Số tiếng Anh xuất bản các tháng: 06 và 12

Thời gian nhận bài thường xuyên và liên tục trong năm. Thể lệ bài viết được quy định và đăng tải trên website: https://tapchikhoahochongbang.vn

Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô trong và ngoài Trường tiếp tục tham gia viết và đóng góp bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học của Nhà trường.

Thông tin liên hệ:

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Email: journal@hiu.vn

Website: https://tapchikhoahochongbang.vn

Trân trọng./.