Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tác dụng giảm đau và hạ acid uric máu của cao chiết ethanol từ thân rễ của loài Thiên niên kiện Nam bộ (Homalomena cochinchinensis Engl., Araceae) trên chuột nhắt trắng Tải xuống Tải xuống PDF