Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thực trạng sử dụng thuốc lao phổi của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long năm 2023 Tải xuống Tải xuống PDF