Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá tác dụng kháng viêm và điều hòa nội tiết tố sinh dục nữ của cao chiết từ Mạn kinh lá đơn Vitex rotundifolia L.f. Tải xuống Tải xuống PDF