Quay trở lại Chi tiết Bài báo Hiệu quả ứng dụng mô hình hệ thống của Betty Neuman trong chăm sóc điều dưỡng cải thiện niềm tin về phòng ngừa biến chứng trên người bệnh cao tuổi tăng huyết áp tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn năm 2023 Tải xuống Tải xuống PDF