Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tối ưu hóa công thức viên nén từ cao chiết thân rễ sâm bòng bong (Helminthostachys zaylanica) bằng phương pháp bề mặt đáp ứng Tải xuống Tải xuống PDF