Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá mức độ rò rỉ nước giữa các kỹ thuật đặt đê cao su nha khoa trên đầu mô hình Tải xuống Tải xuống PDF