Quay trở lại Chi tiết Bài báo Định lượng eugenol trong tinh dầu hương nhu tía bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Tải xuống Tải xuống PDF