Quay trở lại Chi tiết Bài báo Giá trị nồng độ Hemoglobin glycate hóa (HbA1c) lúc nhập viện trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp Tải xuống Tải xuống PDF