Quay trở lại Chi tiết Bài báo Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm NT-proBNP bằng phương pháp miễn dịch Vi hạt hóa phát quang Tải xuống Tải xuống PDF