Quay trở lại Chi tiết Bài báo Triterpenoid khung olean và norlignan phân lập từ rễ cây Sâm đất Côn Đảo Parietaria Debilis G. Forst., Urticaceae Tải xuống Tải xuống PDF