Quay trở lại Chi tiết Bài báo Định lượng flavonoid toàn phần trong cao đặc cỏ mực Eclipta prostrata L. (Asteraceae) bằng phương pháp quang phổ UV - VIs Tải xuống Tải xuống PDF