1.
Lê Mỹ Phụng LMP, Võ Thị Mỹ Hương VTMH, Nguyễn Phục Hưng NPH, Phạm Thành Suôi PTS, Phan Thị Vân PTV, Trương Kiều My TKM. Đánh giá thang đo ý định mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022-2023. HIUJS [Internet]. 24 Tháng Giêng 2024 [cited 24 Tháng Bảy 2024];27:187-94. Available at: https://tapchikhoahochongbang.vn/js/article/view/753