1.
Nguyễn Thị Thùy Linh NTTL, Võ Thị Trinh VTT. Khảo sát đề kháng kháng sinh và kháng methicillin của các chủng Staphylococcus aureus phân lập từ nhân viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. HIUJS [Internet]. 24 Tháng Giêng 2024 [cited 24 Tháng Bảy 2024];27:171-8. Available at: https://tapchikhoahochongbang.vn/js/article/view/29