[1]
N. T. T. L. Nguyễn Thị Thùy Linh và V. T. T. Võ Thị Trinh, “Khảo sát đề kháng kháng sinh và kháng methicillin của các chủng Staphylococcus aureus phân lập từ nhân viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng”, HIUJS, vol 27, tr 171–178, tháng 1 2024.