NGUYỄN ĐỖ BÍCH NGA, N. Đỗ B. N.; HUỲNH MỸ TIÊN, H. M. T.; ĐINH THỊ THU HÂN, Đinh T. T. H.; LÊ VĂN CÚP, L. V. C. Chuyển đổi số thúc đẩy giáo dục thông minh và đại học thông minh. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, [S. l.], v. 25, p. 17–26, 2023. DOI: 10.59294/HIUJS.25.2023.498. Disponível em: https://tapchikhoahochongbang.vn/js/article/view/498. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.