[1]
Lê Mỹ Phụng, L.M.P., Võ Thị Mỹ Hương, V.T.M.H., Nguyễn Phục Hưng, N.P.H., Phạm Thành Suôi, P.T.S., Phan Thị Vân, P.T.V. và Trương Kiều My, T.K.M. 2024. Đánh giá thang đo ý định mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022-2023. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng. 27, (tháng 1 2024), 187–194. DOI:https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.578.