Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu tổng hợp nano bạc bằng hóa học xanh sử dụng dịch chiết vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L.) ứng dụng kháng khuẩn Tải xuống Tải xuống PDF