Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu công thức kem bôi da chứa nọc bò cạp Heterometrus laoticus họ scorpionidae Tải xuống Tải xuống PDF